logotyp
Login

Montessori pravidla naší školky

  • Rodič i učitel je v první řadě chápavým a tolerantním partnerem. K dětem se chováme s respektem a úctou. Chováme se tak, abychom nezraňovali ničí důstojnost, vedeme je citlivě a s láskou. Na tvoření pravidel se děti podílí, snadněji je jimi řídí. Dovedou vyjádřit svůj názor – i nesouhlasný – díky vybudované důvěře.
  • Schopnost soustředit se je základem inteligence. Co děláme, děláme celou svojí bytostí. Chvíle soustředění přicházejí spontánně, proto klademe obrovský význam správnému prostředí, které dítě ve chvílích soustředění neruší.
  • Podporujeme samostatnost, nezávislost a radost z objevování. Tu největší radost v očích dětí spatříme tehdy, když si na řešení problému přijde samo, ne když mu je prozradíme.
  • Ruka je v přímém spojení s duší člověka. Ruka je nástrojem mysli. Jakmile se intelekt rozvíjí spolu s hmatem, dosahuje daleko větší úrovně, dítě se stává silnější osobností.
  • Postupujeme od celku k detailu. Vyprávíme příběhy o vztazích, příčinách a souvislostech, podáváme celkový obraz. Svět se nedělí na český jazyk, matematiku, dějepis. Tak svět nefunguje a ani my výuku nerozdělujeme. Podáváme informace propojeně.
  • Vše má svůj řád, své místo. Všechny pomůcky i jejich části mají své stálé místo. Děti se tak velice rychle zorientují, budují si velice přesnou mentální mapu svého okolí a tím dítěti dodáváme pocit jistoty a bezpečí. Stejný řád jsou děti schopny později nalézt uvnitř sebe sama. U nových poznatků se děti snaží intuitivně dosadit do kontextu a na správné místo. V dnešní době jsme schopni fungovat jedině díky schopnosti přebrat novou informaci a vhodně jí zpracovat – vytvořit pravidla, zákonitosti, její podstatu.
  • Řád máme i v činnostech. Děti tak poznávají, kdy je začátek, střed a konec.
  • Podporujeme věkově smíšené skupiny, které jsou nezbytnou součástí. Dítě se od dítěte učí snadněji než od dospělého, který je ne vždy srozumitelný. Děti si vyzkouší různé sociální role, jsou tolerantnější, empatičtější, trpělivější a mají k ostatním větší úctu.
  • Ticho a klid je základním předpokladem k soustředění, tyto chvíle ochraňujeme. Ty nejdůležitější chvíle v životě probíhají často potichu. Chvíle ticha pomáhá dětem učit se efektivně.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015020
Název projektu: Chytrulky
Začátek projektu: 1.11.2019
Konec projektu: 30.4.2022
Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.
Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015485
Název projektu: Chytrulky II
Začátek projektu: 1.1.2020
Konec projektu: 30.6.2022
Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.
Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.
Domů

Created by © 2018 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign